Dodanie tovaru

          Tovar je odosielaný poštou ako cenný list nasledovný pracovný deň po prijatí objednávky, ak sa jedná o zaslanie formou dobierky. V prípade platby vopred je tovar odoslaný nasledujúci deň po nabehnutí sumy na náš účet.

          Omeškanie s odoslaním tovaru môže vzniknúť len výnimočne v prípade našej dovolenky.

          Poštovné pri cenách tovaru do 30 eur je 3 eurá. Nad 30 eur sa poštovné neplatí. Zásielky s cenou nad 500 eur sú zasielané zásielkovou službou a platené zásadne prevodom na náš účet.

 

         Ochrana osobných údajov

         Vaše osobné údaje, ktoré ste použili pri vyplňovaní objednávky tovaru budú použité len na spracovanie tlačív potrebných k dodávke tovaru a prevedeniu platby za tento tovar. Žiadne ďalšie použitie, či spracovanie Vašich údajov ani zasielanie nevyžiadaných ponúk tovarov na základe týchto údajov neprichádza do úvahy.

 

          Reklamácie

          Na všetok predávaný tovar sa vzťahuje 24 mesačná záruka, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Reklamáciu môžete u nás uplatniť telefonicky alebo mailom.

          Tovar je pred odoslaním kupujúcemu skontrolovaný. Vy skontrolujte hlavne celistvosť zásielky, lebo v prípade poškodenia obalu zásielky treba skontrolovať neporušenosť tovaru. V prípade poškodenia aj tovaru treba reklamáciu uplatniť hneď u doručovateľa zásielky.

          Záruka sa vzťahuje predovšetkým na výrobné chyby. V prípade, že má tovar výrobné chyby, zašlite nám ho na našu adresu rovnako zabalený, ako ste ho dostali, poistite ho na tú istú cenu, priložte k nemu kópiu faktúry  a odošlite ako cenný list. Nezasielajte ho ako dobierku, lebo nebude  prevzatý!

         O reklamáciách rozhodujeme podľa možnosti ihneď, maximálne však do 30 dní. Ak reklamáciu uznáme, tovar bude buď opravený, buď vymenený za rovnaký alebo Vám budú vrátené peniaze, o čom Vás vopred vyrozumieme. Peniaze v prípade vrátenia odosielame nasledovný pracovný deň, po vyrozumení.

       V prípade neuznania reklamácie Vám bude tovar vrátený.

       Reklamácia sa nevzťahuje hlavne na poškodenie spôsobené zlým zaobchádzaním, prejavením pôsobenia síl a nárazov, čo sa prejavuje deformáciami alebo roztrhnutím retiazok. Ďalej sa záruka nevzťahuje na bežné opotrebenie a škrabance spôsobené používaním tovaru.

         S nami všetky prípadné reklamácie vybavíte bez problémov. Ak nie oznamujeme, že existuje ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTR. SPOROV, pri hodnote nad 20 eur prostredníctvom SOI Prievozská 32, 82799 Bratislava, mail: ars@soi.sk.

                                                                                   

 

          Odstúpenie od zmluvy

          Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru aj bez udania dôvodu. V tom prípade  musí tovar vrátiť v tom istom obale, priložiť všetky doklady o kúpe a odoslať ako cenný list, poistený na tú istú sumu, ako pri prevzatí tovaru. Tovar nikdy neposielajte ako dobierku, lebo nebude prevzatý! Po obdržaní tovaru Vám prevedieme peniaze nasledujúci pracovný deň. V tomto prípade poštovné platí zákazník.

      

          Orgánom dozoru nad činnosťou e shopu je Štátna obchodná inšpekcia.                                                                         
Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa